Nieuws

Geleen, 19 juli 2018

Leren & Meer staat voor ontwikkeling, omarmt verandering en durft de comfort zone te verlaten.’

Bovenstaande zin tikte ik enige tijd geleden. Ik was voornemens om, naar aanleiding van het achtjarig bestaan van Leren & Meer, een nieuwsbrief te schrijven. Terwijl ik dacht aan de afgelopen jaren, en vele herinneringen terugkwamen, voelde ik mijn onrust ook terugkeren. Een welbekende onrust. Ik besloot daarom kritisch Leren & Meer, en mijn rol als hulpverlener, te evalueren.

‘Kan ik op een effectieve wijze mijn werk doen? Kan ik nog steeds de hulpverlener zijn die ik wil zijn? Kan ik mijn idealen en mijn visie combineren met de eisen die tegenwoordig aan de zelfstandige ondernemer in de hulpverlening worden gesteld? Kan ik mijn normen behouden? Kan Leren & Meer op deze manier wel blijven bestaan?’ Deze vragen en nog talloze andere vragen passeerden de revue. De meest spannende vraag bewaarde ik voor het laatst: ‘Wil ik op deze wijze hulpverlener zijn en verder werken aan Leren & Meer?’ Net als de vraag vond ik ook het antwoord spannend. Maar ik wist het wel, ik wist het misschien zelfs al een hele tijd…

‘Nee, ik kan en wil op deze manier niet als zelfstandig hulpverlener werken.’
Ik voel me geremd in hetgeen ik doe, ik voel dat ik mijn werk niet op de manier kan doen waarop ik vind dat het gedaan zou moeten worden. Door alle veranderingen, de nieuwe eisen, regels en wetten, heb ik het gevoel dat ik voortdurend achter de feiten aanloop en mijn werkzaamheden niet optimaal kan uitvoeren.Leren & Meer combineren met mijn gezin, mijn familieleden, mijn naasten, mijn andere bezigheden is de laatste jaren steeds moeilijker en zwaarder geworden.

Als ik iets doe, wil ik 100% geven, met minder kan en wil ik geen genoegen nemen. Zeker niet als therapeut. Ik vind dat mijn cliënten dat niet verdienen. Mensen die zich kwetsbaar willen en durven opstellen om te werken aan hun eigen ontwikkeling, verdienen de beste zorg en hulpverlener die er is. Ik kan die zorg en hulp niet langer leveren.

Terugblik

Leren & Meer bestond afgelopen juni 8 jaar. Wat startte als een praktijk voor huiswerkbegeleiding, bijles en remedial teaching is uitgegroeid tot een praktijk voor individuele therapie en/of gezinstherapie. Centraal stonden gezinnen, de individuen binnen deze gezinnen en de vele aspecten en factoren die invloed hebben op het gezinsleven, het opvoeden en het doorlopen van de stadia van de persoonlijke ontwikkeling.

Middels diverse tools en interventietechnieken, heb ik cliënten dichter bij zichzelf gebracht en hen in staat gesteld oplossingen voor hun problemen en/of dilemma’s te vinden. Ik ben uitgegaan van hun vaardigheden, kennis en kunde en heb daarbij mijn vakkennis en (levens-) ervaring ingezet om de begeleiding op professionele wijze vorm te geven.

Ongeveer 50 gezinnen heb ik de afgelopen jaren mogen helpen om verder te komen in hun leven. Een bijzonder mooi gegeven.

Ook het netwerk dat ik in de afgelopen jaren heb gecreëerd, de kundige mensen die mij omringden, zorgden telkens weer opnieuw voor inspiratie, bijzondere momenten en prachtige leerervaringen. Mijn dank is groot.

Dankbaar

En zo wil ik ook terugkijken op mijn jaren als therapeut… jaren waarin ik als hulpverlener, als counsellor, maar zeer zeker ook als mens, kon groeien. Ik heb genoten van de contacten met collegae, van de connecties met cliënten en diens naasten. Ik heb mijn werk altijd als zeer bijzonder ervaren. Het heeft me gevormd, het heeft me gebracht waar ik nu ben, wat maakt dat ik deze stap kan zien als een nieuwe kans. Ik sluit deze deur om de volgende vol enthousiasme te openen.

Dank voor jullie vertrouwen, jullie betrokkenheid en openheid. Het gaat jullie allen goed.