Counselling is een laagdrempelige, gespecialiseerde vorm van hulpverlenen.

Als counsellor bied ik hulp bij psychosociale probleemsituaties.
Counselling is een zeer geschikte hulpvorm voor mensen met een gezonde emotionele basis die (tijdelijk) vastlopen.
Middels het gebruik van diverse gespreksmodellen en -technieken kunnen we samen je leven weer op de rit te krijgen.

Als counsellor sta ik je bij wanneer je wordt geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen in je leven.
Ik kan je tijdelijke klankbord zijn, je helpen te relativeren, je denkkader te verruimen en je inzicht te vergroten.

Een counsellor oordeelt niet, een counsellor veroordeelt niet.De woorden van Hans Bouma vertellen op een eigen manier wat counsellen voor je kan betekenen:Stel je voor: een mens die als een muur om je heen staat.
Een muur van licht, een muur van warmte.
Een mens die je omarmt.

Stel je voor: een mens die je herkent in je ware gedaante.
Een mens die minzaam je beeld in zich opneemt, je koestert, stralend weerspiegelt.

Stel je voor: een mens die zich als een boom over je leven spant.
Een boog van aandacht een boog van trouw.
Stel je voor...Uit de bundel 'Een huis van vriendschap - Omdat jij het bent' van Hans Bouma.