De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.lerenenmeer.nl.

De door Leren & Meer verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aansprakelijkheid: aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Leren & Meer kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Leren & Meer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Leren & Meer worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Leren & Meer.